PREDSTAVLJANJE PROJEKATA, PRVA KONFERENCIJA, OBJAVA ZA MEDIJE INFORMACIJE O ODRŽAVANJU PRVE KONFERENCIJE

Sudjelovali smo na konferenciji OPERA III u Dubrovniku i na istoj smo predstavili projekt OBLAK ZANANJA ZA OTOK MOGUĆNOSTI i informirali prisutne o tijelu naših aktivnosti na projektu.

 


 

PREDSTAVLJANJE UGOVORENIH PROJEKATA U OPĆINI VELA LUKA

 

Dana 02.04.2019. vlasnica Katusa d.o.o. i tajnica udruge Novi otok predstavili su u uredu Načelnice općine Vela luka dva projekta za koja su potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda ukupne vrijednosti 1,630,377.98 kn a provedba projekata planirana je u Veloj Luci kroz period od dvije godine: 1. Katusu d.o.o. su odobrena sredstva za projekt „OBLAK ZNANJA ZA OTOK MOGUĆNOSTI– stjecanje tržišno potrebnih kompetencija putem e –učenja“, UP.01.3.1.01.0079, ukupne vrijednosti 824.525,06 kn kojih je korisnik Katus d.o.o. Zagreb, Podružnica Vela Luka a partneri UDRUGA NOVI OTOK IZ Vela Luke i Lokalna akcijska grupa LAG5 iz Orebića. Projekt će omogućiti nezaposlenima sa otoka Korčule stjecanje tržišno potrebnih kompetencija putem e-učenja te provodi ranu intervenciju za profesionalno usmjeravanje učenika srednjih škola. Projekt doprinosi zapošljavanju na razini Dubrovačko-neretvanske županije i smanjenju iseljavanja s otoka. Vrijeme provedbe projekta je 24 mjeseca. 2. Drugi projekt pod nazivom UČI DALJE! UP.01.3.1.01.0128, ukupne vrijednosti 805.852,92 kn kojih je korisnik UDRUGA NOVI OTOK a partneri DUBROVAČKO SVEUČILIŠTE i Lokalna akcijska grupa LAG5 iz Orebića. LAG5.Ovim projektom Udruga Novi otok u suradnji s partnerima provest će osposobljavanje mladih nezaposlenih osoba otoka Korčule, koje će im olakšati zapošljavanje i educirati ih za samozapošljavanje. Ujedno će se osposobiti potrebni ljudski resursi za potrebe daljnjeg razvoja kulturnog turizma na otoku, te će lokalna zajednica i posjetitelji dobiti bogatiju kulturnu ponudu. Vrijeme provedbe projekta je 24 mjeseca. Oba projekta odbrena su temeljem prijave na natječaj financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III, broj poziva: UP.01.3.1.01. Načelnica je čestitala udruzi Novi otok i Katusu d.o.o. na uspješnoj pripremi projekata i na potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda te je izrazila spremnost na suradnju i pomoć od strane Općine Vela Luka u provedbi ova dva projekta.

 


 

OBJAVA ZA MEDIJE O PRVOJ KONFERENCIJI PROJEKTA „OBLAK ZNANJA ZA OTOK MOGUĆNOSTI -STJECANJEM TRŽIŠNO POTREBNIH KOMPETENCIJA PUTEM E-UČENJA „

 

Tvrtka Katus d.o.o. u suradnji s partnerima Udrugom Novi otok i Lokalnom akcijskom grupom „LAG 5“ provodi projekt „Oblak znanja za otok mogućnosti“, financiran u ukupnom iznosu od 824.525,06 kn sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. za provedbu do 26.3.2021. godine, namijenjen educiranju nezaposlenih osoba pripadnika ranjivih skupina s otoka Korčule koji aktivno traže posao za stjecanje tržišno potrebnih kompetencija te učenicima korčulanskih srednjih škola s ciljem rane intervencije za njihovo profesionalno usmjeravanje. Namjera projekta je pokrenuti online edukacijsku platformu kroz dostupan „e-kutak“ u Veloj Luci putem kojeg će se omogućiti kontinuirano učenje polaznicima te da se otočanima promiče cjeloživotno učenje kao važan čimbenik u životu svake osobe. Cilj projekta je educiranje 41 nezaposlene osobe, pripadnika ranjivih skupina (mladih, dugotrajno nezaposlenih, žena, starijh od 50 godina, hrvatskih branitelja, članova obitelji stradalnika te djece dragovoljaca Domovinskog rata, djece hrvatskih ratnih vojnih invalida, osoba s invaditetom, nacionalnih manjina te pripadnika ostalih ranjivih skupina). Radi njihovog lakšeg uključivanja u tržište rada omogućit će im se pohađanje programa osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja za jednostavne poslove trenutno najtraženijih zanimanja: kuhar (16 osoba), slastičar (7 osoba), njegovatelj starijih i nemoćnih (4 osobe), recepcioner (7 osoba) i sobar (7 osoba). Projektom je također predviđeno uključivanje 30 srednjoškolaca radi rane intervencije i profesionalnog usmjeravanja prilagođenog stvarnom stanju na tržištu, s namjerom njihove kvalitetne pripreme za skori ulazak na tržište rada. U školama će se organizirati 5 fokus grupa za po 6 učenika sa svrhom utvrđivanja interesa i razine informiranosti o tržišno vrijednim kompetencijama. Osposobljavanje za jednostavna zanimanja vršit će se po certificiranim programima vanjske tvrtke/učilišta, u trajanju od 140 sati nastave za zanimanje kuhar, 155 sati nastave za zanimanje slastičar, 500 sati nastave za zanimanje njegovatelj starijih i nemoćnih osoba, 205 sati nastave za zanimanje recepcioner i 160 sati za zanjimanje sobar. Glavni ciljevi projekta su osiguranje zapošljavanja i prilagodba obrazovanja potrebama gospodarstva, dobivanje potrebne kvalificirane radne snage i smanjenje iseljavanja s otoka, te promicanje cjeloživotnog učenja. Polaznici će imati pristup cloudu tj. oblaku, posebno izrađenoj online platformi za provedbu programa osposobljavanja kojoj će sudionici moći pristupati internetom putem korisničkog imena i lozinke. Osim toga što će se nezaposlenima na Korčuli omogućiti stjecanje tržišno potrebnih kompetencija putem e-učenja, projektom će se također provesti rana internvencija za profesionalno usmjeravanje učenika srednjih škola. Učenicima će se omogućiti pristup materijalima za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje, informiranje o mogućnostima obrazovanja i zapošljavanja, s ciljem njihovog motiviranja za ostankom u sustavu i stučnom podrškom prilikom donošenja adekvatnih odluka o izboru obrazovnih programa i zapošljavanja. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda,Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III.

UČI DALJE - O NAŠEM PROJEKTU

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

 

Naziv projekta: „Uči dalje!“

Kodni broj: UP.01.3.1.01.0128

Korisnik bespovratnih sredstava: UDRUGA NOVI OTOK,VELA LUKA

Partneri na projektu: Sveučilište u Dubrovniku i Lokalna akcijska grupa LAG 5

Trajanje projekta: Od 26.3.2019. do 26.03.2021.

Cilj projekta: Povećati zaposlenost mladih osoba koje aktivno traže posao na otoku i prostoru Dubrovačko neretvanske  Županije u područjima  ključnim za razvoj otoka, odnosno educiranjem mladih osoba i  nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina za poduzetništvo u kulturi i vezane kompetencija.Projekt promiče cjeloživotno učenje.

 

Ciljana skupina: nezaposleni mladi u dobi do 29 godina, njih 42, koji kao lokalni dionici najbolje poznaju otok i nezaposleni pripadnici ranjivih skupina sa otoka.

Ukupna vrijednost projekta:    805.852,96 KN

Iznos bespovratnih sredstava:  805.852,96 KN

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.Lokalne inicijative za zapošljavanje -faza III

Više informacija o EU fondovima: strukturnifondovi.hr

Kontakt osoba: Katica Smojver,091 7939479, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

AKTIVNOSTI  NA PROJEKTU

  • Radioniceorganizacije kulturnih događaja
  • Radioniceizrade poslovnog plana i pokretanja poslovanja
  • Kreativne radionice

 

PODRŠKA PROJEKTU GREEN SEEDS

green seeds

Srednja škola Vela Luka od 9. mjeseca sudjeluje u projektu financiranom od strane EU, koji traje do 9.mjeseca 2022. godine.

Naziv projekta je „Green Seeds“ (Zeleno sjeme), a cilj mu je povezati škole u brdsko-planinskim područjima i na malim otocima te skrenuti pozornost javnosti i relevantnih institucija na probleme s kojima se suočavaju (slaba povezanost s edukacijskim centrima, depopulacija, sve manji broj učenika, gubitak nastavničkih radnih mjesta i sl.). Glavna tema kroz koju će se škole povezivati i na čemu će učenici i nastavnici raditi tijekom tri godine projekta je okoliš, tj. stvaranje svijesti o važnosti očuvanja šumskih, obalnih i morskih prirodnih resursa te osmišljavanje alata i metoda kojima će se to postići.

 

Linkovi:
www.greenseeds.eu
Green Seeds Facebook
Srednja škola Vela Luka

Natječaj za NAJfotku „Vodeni biseri jadranskih otoka“

Dragi ljubitelji prirode, pridružite nam se u otkrivanju najljepših vodenih bisera jadranskih otoka! Oboružajte se fotoaparatima i krenite u potragu za vlažnim staništima u vašoj okolici. Otkrijte terenskog fotografa u sebi i ovjekovječite jedan djelić prirode ili djedovine. Možda baš vaša fotografija bude tijekom 2018. godine izložena na putujućoj izložbi, kojom želimo povećati svijest o važnosti i zaštiti otočkih vlažnih staništa.

Više...Natječaj za NAJfotku „Vodeni biseri jadranskih otoka“

Logo

 

Logo Udruge Novi otok predstavlja otok Korčulu kao prazan prostor koji tek treba biti ispunjen. Prostor koji nije podjeljen nikakvim granicama, gdje ne postoje manji/veći, važni/nevažni gradovi i mjesta. Prostor gdje svi stanovnici imaju jednake mogućnosti i prava. Prostor gdje je čovjek u službi prirode, a ona to mnogostruko vraća. Čovjek od nje i sa njom živi. Čovjek odlučuje koje ce nam boje otok ostati/postati u budućnosti.

Partneri

KATUS DOO

 

EUROPA NOSTRA

 

OPĆINA VELA LUKA