POOTOK Pokreni otok

 

Udruga Novi otok i Lokalna akcijska grupa LAG 5 provode projekt POOTOK Pokreni otok.
Projekt je pokrenut u svrhu educiranja mladih na otocima kako bi se aktivnije uključili u kreiranje rješenja za održivi razvoj svojih zajednica.
Sudjelovanje u projektu je besplatno te ovim putem pozivamo sve mlade zainteresirane otočane da se prijave putem linka: 

https://forms.gle/jj9dJADqSy9YtvEn6.

Datumi održavanja jednodnevnih radionica na otocima su: Mljet - 09.09.2021., Lastovo - 10.09.2021. i Korčula - 11.09.2021.

 

Udruga Novi otok u suradnji s partnerom Lokalnom akcijskom grupom LAG 5 tijekom 2021. godine provodi projekt na području otoka Korčule, Lastova i Mljeta, pod nazivom "POOTOK - Pokreni otok!", koji je  financiran iz fondova Europske unije, točnije kroz program ERASMUS +. Projekt je pokrenut u svrhu aktiviranja mladih na otocima koji se i dalje bore s problemima iseljavanja, demografskog  izumiranja, nedostacima infrastrukture, otežane povezanosti, manjkom zdravstvenih usluga, edukativnih, kulturnih i ostalih sadržaja.

Glavna ciljana skupina ovog projekta su mladi u dobi 13 do 30 godina te članovi savjeta mladih s otoka Korčule, Lastova i Mljeta, a ciljevi su:

          - ojačati kapacitete mladih u području razumijevanja održivog razvoja i strukturiranog dijaloga,potaknuti mlade na razvoj vlastitih prijedloga za održivi razvoj lokalne zajednice i           
          - omogućiti da ih predstave donositeljima odluka,

          - ojačati kapacitete savjeta mladih na otocima i (re)aktivirati ih u procesima strukturiranog dijaloga,

          - povezati mlade pri razvoju ideja specifičnih za razvoj održivosti otoka.

Aktivnosti projekta obuhvaćaju:

·       3 jednodnevne radionice na otocima Korčuli, Lastovu i Mljetu, na temu "Održivi razvoj na mojem otoku",

·       1 online radionicu na temu "Priprema mladih za strukturirani dijalog" i

·       1 dvodnevnu konferenciju na temu "Provedba strukturiranog dijaloga mladih otočana i donositelja odluka".

Na jednodnevnim radionicama mladi će sudjelovati na predavanju o održivom razvoju uz primjere dobre prakse iz Hrvatske i inozemstva. Samostalno će osmišljavati rješenja za probleme svojih zajednica, te će na konkretnim primjerima uz vodstvo stručnih osoba dobiti praktična znanja o održivom razvoju. Jednodnevne radionice se održavaju prema sljedećem rasporedu: 09.09.2021. četvrtak na Mljetu, 10.09.2021. petak na Lastovu, 11.09.2021. subota na Korčuli.

 

OBLAK ZNANJA - O PROJEKTU

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

Naziv projekta: Oblak znanja za otok mogućnosti – stjecanje tržišno potrebnih kompetencija putem e -učenja
Kodni broj: UP.01.3.1.01.0079
Korisnik bespovratnih sredstava: KATUS d.o.o. za računovodstvene usluge
Partneri na projektu: Udruga Novi otok , Lokalna akcijska grupa LAG5
Cilj projekta: Povećati zapošljivost mladih nezaposlenih osoba u dobi do 29 godina i nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina na području otoka i DNŽ kroz pripremu i provedbu lokalnih inicijativa na otoku. Cilj će se postići educiranjem osoba koje aktivno traže posao za tržišno potrebna znanja i vještine , te kroz kvalitetnu pripremu mladih osoba za ulazak i intregraciju na tržištu rada („rana intervencija“)
Dodatni ciljevi: pokretanje održive on line platforme za e -učenje, promicanjem inovativnih načina obrazovanja te jačanje uključenosti nezaposlenih osoba i cjeloživotnog učenja.
Očekivani rezultati: educirana 41 nezaposlena osoba i 30 učenika srednjih škola otoka prijavljeno za profesionalnu orijentaciju , postavljena on line platforma sa tekstovima za 5 zanimanja  i formiran e kutak
Trajanje projekta: Od 26.3.2019. do 26.03.2021.
Ciljana skupina: mladi nezaposleni otočani u dobi od 15 do 29 godina te nezaposlene osobe pripadnici ranjivih skupina prema Strategiji razvoja ljudskih potencijala Dubrovačko – neretvanske županije (2016-2020).
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Ukupna vrijednost projekta: 824.525,06HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 824.525,06HRK (100%)
Fond: Europski socijalni fond
Više o projektuhttps://www.oblakznanja.eu/o-projektu/
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/ i http://www.esf.hr/operativni-program/
Kontakt osoba: Katica Smojver, 091/7939479, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PREDSTAVLJANJE PROJEKATA, PRVA KONFERENCIJA, OBJAVA ZA MEDIJE INFORMACIJE O ODRŽAVANJU PRVE KONFERENCIJE

Sudjelovali smo na konferenciji OPERA III u Dubrovniku i na istoj smo predstavili projekt OBLAK ZANANJA ZA OTOK MOGUĆNOSTI i informirali prisutne o tijelu naših aktivnosti na projektu.

 


PREDSTAVLJANJE UGOVORENIH PROJEKATA U OPĆINI VELA LUKA

 

Dana 02.04.2019. vlasnica Katusa d.o.o. i tajnica udruge Novi otok predstavili su u uredu Načelnice općine Vela Luka dva projekta za koja su potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda ukupne vrijednosti 1,630,377.98 kn a provedba projekata planirana je u Veloj Luci kroz period od dvije godine: 1. Katusu d.o.o. su odobrena sredstva za projekt „OBLAK ZNANJA ZA OTOK MOGUĆNOSTI– stjecanje tržišno potrebnih kompetencija putem e –učenja“, UP.01.3.1.01.0079, ukupne vrijednosti 824.525,06 kn kojih je korisnik Katus d.o.o. Zagreb, Podružnica Vela Luka a partneri UDRUGA NOVI OTOK IZ Vele Luke i Lokalna akcijska grupa LAG5 iz Orebića. Projekt će omogućiti nezaposlenima sa otoka Korčule stjecanje tržišno potrebnih kompetencija putem e-učenja te provodi ranu intervenciju za profesionalno usmjeravanje učenika srednjih škola. Projekt doprinosi zapošljavanju na razini Dubrovačko-neretvanske županije i smanjenju iseljavanja s otoka. Vrijeme provedbe projekta je 24 mjeseca. 2. Drugi projekt pod nazivom UČI DALJE! UP.01.3.1.01.0128, ukupne vrijednosti 805.852,92 kn kojih je korisnik UDRUGA NOVI OTOK a partneri DUBROVAČKO SVEUČILIŠTE i Lokalna akcijska grupa LAG5 iz Orebića. LAG5.Ovim projektom Udruga Novi otok u suradnji s partnerima provest će osposobljavanje mladih nezaposlenih osoba otoka Korčule, koje će im olakšati zapošljavanje i educirati ih za samozapošljavanje. Ujedno će se osposobiti potrebni ljudski resursi za potrebe daljnjeg razvoja kulturnog turizma na otoku, te će lokalna zajednica i posjetitelji dobiti bogatiju kulturnu ponudu. Vrijeme provedbe projekta je 24 mjeseca. Oba projekta odbrena su temeljem prijave na natječaj financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III, broj poziva: UP.01.3.1.01. Načelnica je čestitala udruzi Novi otok i Katusu d.o.o. na uspješnoj pripremi projekata i na potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda te je izrazila spremnost na suradnju i pomoć od strane Općine Vela Luka u provedbi ova dva projekta.

 


 

OBJAVA ZA MEDIJE O PRVOJ KONFERENCIJI PROJEKTA „OBLAK ZNANJA ZA OTOK MOGUĆNOSTI -STJECANJEM TRŽIŠNO POTREBNIH KOMPETENCIJA PUTEM E-UČENJA „

 

Tvrtka Katus d.o.o. u suradnji s partnerima Udrugom Novi otok i Lokalnom akcijskom grupom „LAG 5“ provodi projekt „Oblak znanja za otok mogućnosti“, financiran u ukupnom iznosu od 824.525,06 kn sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. za provedbu do 26.3.2021. godine, namijenjen educiranju nezaposlenih osoba pripadnika ranjivih skupina s otoka Korčule koji aktivno traže posao za stjecanje tržišno potrebnih kompetencija te učenicima korčulanskih srednjih škola s ciljem rane intervencije za njihovo profesionalno usmjeravanje. Namjera projekta je pokrenuti online edukacijsku platformu kroz dostupan „e-kutak“ u Veloj Luci putem kojeg će se omogućiti kontinuirano učenje polaznicima te da se otočanima promiče cjeloživotno učenje kao važan čimbenik u životu svake osobe. Cilj projekta je educiranje 41 nezaposlene osobe, pripadnika ranjivih skupina (mladih, dugotrajno nezaposlenih, žena, starijh od 50 godina, hrvatskih branitelja, članova obitelji stradalnika te djece dragovoljaca Domovinskog rata, djece hrvatskih ratnih vojnih invalida, osoba s invaditetom, nacionalnih manjina te pripadnika ostalih ranjivih skupina). Radi njihovog lakšeg uključivanja u tržište rada omogućit će im se pohađanje programa osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja za jednostavne poslove trenutno najtraženijih zanimanja: kuhar (16 osoba), slastičar (7 osoba), njegovatelj starijih i nemoćnih (4 osobe), recepcioner (7 osoba) i sobar (7 osoba). Projektom je također predviđeno uključivanje 30 srednjoškolaca radi rane intervencije i profesionalnog usmjeravanja prilagođenog stvarnom stanju na tržištu, s namjerom njihove kvalitetne pripreme za skori ulazak na tržište rada. U školama će se organizirati 5 fokus grupa za po 6 učenika sa svrhom utvrđivanja interesa i razine informiranosti o tržišno vrijednim kompetencijama. Osposobljavanje za jednostavna zanimanja vršit će se po certificiranim programima vanjske tvrtke/učilišta, u trajanju od 140 sati nastave za zanimanje kuhar, 155 sati nastave za zanimanje slastičar, 500 sati nastave za zanimanje njegovatelj starijih i nemoćnih osoba, 205 sati nastave za zanimanje recepcioner i 160 sati za zanjimanje sobar. Glavni ciljevi projekta su osiguranje zapošljavanja i prilagodba obrazovanja potrebama gospodarstva, dobivanje potrebne kvalificirane radne snage i smanjenje iseljavanja s otoka, te promicanje cjeloživotnog učenja. Polaznici će imati pristup cloudu tj. oblaku, posebno izrađenoj online platformi za provedbu programa osposobljavanja kojoj će sudionici moći pristupati internetom putem korisničkog imena i lozinke. Osim toga što će se nezaposlenima na Korčuli omogućiti stjecanje tržišno potrebnih kompetencija putem e-učenja, projektom će se također provesti rana internvencija za profesionalno usmjeravanje učenika srednjih škola. Učenicima će se omogućiti pristup materijalima za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje, informiranje o mogućnostima obrazovanja i zapošljavanja, s ciljem njihovog motiviranja za ostankom u sustavu i stučnom podrškom prilikom donošenja adekvatnih odluka o izboru obrazovnih programa i zapošljavanja. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda,Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III.

ISKORISTIMO ŠANSU - ONLINE RADIONICA

OBJAVA O  PROVEDENOJ ON LINE RADIONICI  UDRUGE I ZADRUGE NOVI OTOK  IZ VELE LUKE ISKORISTIMO ŠANSU!”koja se održala  25. siječnja 2021. godine od 16,00 -18,00 sati putem zoom aplikacijeU prvom dijelu radionice, pod nazivom ISKORISTIMO ŠANSU predstavljene su   mogućnosti otoka Korčule u nadolazećoj energetskoj tranziciji ka čistoj energiji.

 

Naš otok je, zajedno s otocima Cres, Lošinj, Brač i Hvar, uvršten među 26 europskih otoka koji su izradili strategiju energetske tranzicije u sklopu Tajništva za EU otoke CE4EUI Europske komisije.

Ove strategije definiraju provedbu projekata i definiranje strateških okvira kojima lokalne zajednice otoka sudjeluju i provode strateške projekte.

Predstavljeno je kako se u provođenju projekata mogu uključiti građani, vlasnici OPG, d.o.o. i obrta , iznamljivači turističkih objekata i javni sektor i koje su  mogućnost korištenja sufinanciranja do strane Fonda za fotonaponske sisteme, dizalize topline, ulaganje u izolaciju objekata, solarne kolektore. Budući je na Korčuli  5 polja u županijskom prostornom planu predviđeno za solarne elektrane, objašnjeno je kako građani mogu to iskoristiti i pokrenuti grupno ulaganje u obnovljive izvore energije. Predstavljeni su konkretni primjeri, planovi i aktivnosti udruge i zadruge, što će se pokrenuti ! Predavač je na  radionici bio Ivan Zoković, član Energetske zadruge Novi Otok

U drugom dijelu udruga Novi Otok  je predstavila što je u  6 godina rada kroz partnerstvo sa općinom Vela Luka učinjeno i kako su provođene mjere Akcijskog plana. Sam Izvještaj o radu na provođenju mjera Akcijskog plana gospodarenja energijom općine Vela Luka koje je udruga provodila u suradnji sa općinom kao partner u razdoblju od 2014-2020 bit će dostavljen  osim općini Vela Luka i Dunei, DNŽ i Fondu za okoliš.

Udruga se pohvalila  rezultatima:

 

 • 9  radionica;  za građane  (5 )  i  (4 ) za zaposlenike Općine Vela Luka na koje se je odazvalo  više od  60  sudionika
 • Održani su   1.Energetski dan Općine Vela Luka
 • osnovana je  energetska zadrugu koja posluje od 2017. godine.
 • preko  100 građana javilo nam se i prijavilo iskaz interesa za energetske obnove i ulaganja u obnovljive izvore
 • Organizirana je Partnerska grupa za pomoć građanima
 • Pružena je pomoć građanima kod prijave na natječaje, od 11 prijava 7 je imalo uvjete i dobilo sredstva. Ukupno je vrijednost projekata energetske obnove na otoku  500.000 kuna, a od toga je sufinancirani dio 300.000 kuna za obnovu 7 objekata.
 • Organizacija natječaja za najbolji dječji crtež sa temom čuvanja naše planete
 • Osnivanje i organizacija Eko knjižice igračaka
 • Organizacija radionica  o kompostiranju
 • Organizacija radionica  o recikliranju za djecu  i roditelje
 • Poticanje i prijava  projekata na objavljene natječaje

Na kraju  je u zaključku  navedeno da su rezultati mogli biti veći, ali je izostalo financiranje koje je bilo predviđeno i obećano od strane DUNEE I DNŽ  i sve se svelo  na financije općine koja je u tom razdoblju imala  sve više problema za financiranje ovakvih projekata.

Predstavnici udruge i zadruge su se zahvalili općini što je  sufinancirala ove aktivnosti ( i ovu radionicu ! ) prema svojim mogućnostima i zahvalili su se na partnerstvu i podršci u radu svih 6 godina, od Načelnika gospodina Gugića i svih predstavnika općine do danas.

Na kraju su ispred udruge i zadruge ( Ivana  Cetinić i Katica Smojver )  prisutnima ukratko  obrazložile plan rada za 2021., ali  sa strepnjom  u izvršenje planova  zbog situacije sa Covidom koju svi trebamo uvažavati. Svima  koji su pratili radionicu  su  se zahvalile – radionicu je on line pratilo 20ak prijavljenih osoba.

Radionica je završila oko  17:45.

 

UČI DALJE - O NAŠEM PROJEKTU

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

 

Naziv projekta: „Uči dalje!“

Kodni broj: UP.01.3.1.01.0128

Korisnik bespovratnih sredstava: UDRUGA NOVI OTOK,VELA LUKA

Partneri na projektu: Sveučilište u Dubrovniku i Lokalna akcijska grupa LAG 5

Trajanje projekta: Od 26.3.2019. do 26.03.2021.

Cilj projekta: Povećati zaposlenost mladih osoba koje aktivno traže posao na otoku i prostoru Dubrovačko neretvanske  Županije u područjima  ključnim za razvoj otoka, odnosno educiranjem mladih osoba i  nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina za poduzetništvo u kulturi i vezane kompetencija.Projekt promiče cjeloživotno učenje.

 

Ciljana skupina: nezaposleni mladi u dobi do 29 godina, njih 42, koji kao lokalni dionici najbolje poznaju otok i nezaposleni pripadnici ranjivih skupina sa otoka.

Ukupna vrijednost projekta:    805.852,96 KN

Iznos bespovratnih sredstava:  805.852,96 KN

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.Lokalne inicijative za zapošljavanje -faza III

Više informacija o EU fondovima: strukturnifondovi.hr

Kontakt osoba: Katica Smojver,091 7939479, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

AKTIVNOSTI  NA PROJEKTU

 • Radioniceorganizacije kulturnih događaja
 • Radioniceizrade poslovnog plana i pokretanja poslovanja
 • Kreativne radionice

 

Logo

 

Logo Udruge Novi otok predstavlja otok Korčulu kao prazan prostor koji tek treba biti ispunjen. Prostor koji nije podjeljen nikakvim granicama, gdje ne postoje manji/veći, važni/nevažni gradovi i mjesta. Prostor gdje svi stanovnici imaju jednake mogućnosti i prava. Prostor gdje je čovjek u službi prirode, a ona to mnogostruko vraća. Čovjek od nje i sa njom živi. Čovjek odlučuje koje ce nam boje otok ostati/postati u budućnosti.

Partneri

KATUS DOO

 

EUROPA NOSTRA

 

OPĆINA VELA LUKA